Timolan vuonna 2014 käyttöön otettu luomupihatto sijaitsee Valtimolla Pohjois-Karjalassa. Yhden lypsyrobotin tilalla on paikkoja 80 lypsylehmälle, nuorkarjaa tilalla on 70. Peltopinta-alaa tilalla on noin 240 hehtaaria, jolla kasvatetaan muun muassa timotei-nurminataa, returuokonataa, puna- ja alsikeapilaa, sinimailasta ja vihantahernettä. Lisäksi tilalla viljellään kevätrypsiä, syysrapsia ja kauraa. Rehu varastoidaan pyöröpaaleihin oman pyöröpaalauskoneketjun voimin. Kesällä kaikki eläimet ovat laitumella. ”Punaiset” lehmät ajetaan kaksi kertaa vuorokaudessa sisälle lypsylle, koska toistaiseksi navetasta ei ole älyporttia laitumelle.

Tilalla on robotin käyttöönoton yhteydessä investoitu Herd Navigator-analyysilaitteistoon, jota käytetään lehmien terveyden ja hedelmällisyyden seurannan apuvälineenä. Analyysilaitteisto määrittää automaattisesti maidon progesteroni- urea ja BHB- sekä laktaasihydrogenaasi-entsyymipitoisuuden.

Timola 1

Kuva 1. Timolan tilalla lehmät poikivat tilavassa ryhmäpoikimatilassa, jossa on paksu turvekuivitus. Vasikat ovat emiensä kanssa ensimmäisen vuorokauden, minkä jälkeen ne siirtyvät poikimakarsinan viereiseen käytävään. Viikon ikäisinä vasikat siirtyvät vasikoiden ryhmäkarsinaan.

Timola 2

Kuva 2. Timolan navetassa on luonnollinen tuuliverhoilmanvaihto, läpiajettava ruokintapöytä ja ritilälannanpoisto. Valaistus on automatisoitu.