Lappalan tila sijaitsee Siilinjärvellä Pohjois-Savossa. Tila on tällä hetkellä maatalousyhtymä, mutta yhtiömuoto on mietinnässä ja se saattaa muuttua lähivuosina. Maatalousyhtymä Lappala muodostuu kolmesta tilasta, joista kaksi on Siilinjärven ja yksi Lapinlahden puolella. Tiloista yksi on pelkästään kasvinviljelytila. Yhdelle tilalle keskitetään lypsylehmät ja toiseen nuorkarjan kasvatus. Työvoimana on viisi tilanväkeä ja yksi palkattu työntekijä.

Tällä hetkellä tilalla on 220 lehmää ja nuorkarja. Peltoa on noin 330 hehtaaria, josta 220 hehtaaria on nurmella ja loput viljaa. Nurmiseoksena on timotei ja nurminata. Nurmen sadosta riippuen viljasta tehdään joko kokoviljasäilörehua tai murskeviljaa.

Tilalla halutaan kehittää maidontuotantoa ja parantaa muun muassa peltojen satotasoja. Mittava rakennusten kunnostamistyö on menossa paraikaa. Lypsävien lehmien navetassa on aloitettu keväällä 2018 separoidun kuivajakeen käyttö kuivikkeena. Osa parsista on myös remontoitu syväparsiksi. Tilalla hyödynnetään vetoletkulevitystä lietteenlevityksessä, ja liete voidaan levittää vetoletkulevittimen avulla noin 50 % tilan viljelyalasta.

Kuva 1

Kuva 1. Lappalassa päädyttiin navettaremontin yhteydessä mattoruokkijaan, koska ruokintapöytä oli kapea (kuva: Anna Lappalainen).

Kuva 2

Kuva 2. Umpilehmille tehtiin remontin yhteydessä oma osasto.

Kuva 3

Kuva 3. MTY Lappalassa rehut korjataan ajosilppurilla yhteistyössä urakoitsijan kanssa.

Kuva 5

Kuva 4. Tilalla investoitiin keväällä 2018 kuivikeseparaattoriin. Lietteestä separoitu kuivajae alentaa tilan kuivikekustannuksia ja siitä on myös hyötyä lannanlevityksen kannalta.