Iivonlahden tila sijaitsee Kainuussa Sotkamossa Nuasjärven rannalla. Tilalla on noin 90 lehmää ja kotona noin 30 päätä nuorkarjaa. Hiehojen kasvatus on ulkoistettu. Lehmiä ulkoilutetaan ympäri vuoden. Omaa peltoa tilalla on 60 hehtaaria ja lisäksi 100 hehtaaria vuokralla. Suurimmalla osalla pelloista kasvaa nurmea. Nurmiseoksissa on timoteitä, nurminataa ja raiheinää. Valtaosalla nurmipelloista kasvaa myös apilaa. Ohra, kaura ja vehnä on korjattu kokoviljasäilörehuksi. Säilörehun korjaa urakoitsija ajosilppurilla, osa paalataan. Myös paalauksen tekee urakoitsija. Säilörehu korjataan kaksi kertaa kesässä. Lietelanta ajetaan pelloille multaimella sekä viljapelloille, että nurmilohkoille.

 

Iivonlahti

Iivonlahden tilalla lehmät ulkoilevat myös talvella.

Lue lisää Iivonlahden tilasta Maito- ja me –verkkolehdessä julkaistusta ”Lypsylehmien hyvinvointimittauksia tilan toiminnan kehittämisessä