Alilan tila sijaitsee Paltamossa Kainuussa. Tilalla on 70 lypsylehmää ja nuorkarjaa 50. Tällä hetkellä lehmät lypsetään 5-paikkaisella lypsyasemalla, mutta lypsyrobottiin ollaan siirtymässä tämän vuoden aikana. Lehmien lypsylle viennissä auttavat tilan paimenkoirat.

Tilalla on testattu viljelyssä monenlaisia lajeja, mutta tällä hetkellä käytössä on pääsääntöisesti timotei, nurminata, puna-apila ja ruokonata. Kokoviljasäilörehua korjataan myös jonkin verran. Rehut korjataan oman pyöröpaalausketjun voimin. Lehmät ruokitaan visiiripöydän kautta.

 Alila 1

Kuva 1. Alilan tilalla on käytössä hiekkaparret (kuva: Moilanen 2018).

Alilassa lehmät saivat hiekan parsien kuivitusmateriaaliksi vuonna 2017 tehdyn peruskorjauksen ja laajennuksen yhteydessä. Turve haluttiin vaihtaa hiekkaan, koska hiekkaa pidettiin turvetta parempana kuivikkeena. Lisäksi valintaan vaikutti se, että turve oli kallista ja hyvälaatuisen turpeen saaminen vaikeaa. Hiekka kuivikemateriaalina on edistänyt eläinten puhtaana pysymistä, utareterveyttä ja vähentänyt ihovaurioita etenkin lehmien kintereissä. Robotti-investoinnin yhteydessä lehmien jalkaterveyteen aiotaan panostaa vielä aiempaa enemmän ja suunnitelmissa on hankkia oma sorkkapenkki, jossa voi hoitaa akuutteja ontumistapauksia ja tarkastaa umpeen menevien sorkat itse.

Alilassa lehmät pötköttelevät pehmeällä hiekalla, mikä edistää eläinten puhtaana pysymistä ja vähentää ihovaurioiden määrää. Tilan isännän mukaan lehmän asettuessa makuulle ja ylös noustessa sorkka uppoaa tasaisesti hiekkaan, jolloin paine jakautuu koko sorkalle eikä vain sorkan kärkiosaan.

 alila 2

Kuva 2. Lehmät siirretään lypsylle koirien avulla (kuva: Tavaststjerna 2018).