6
Kuva: Maarit Hyrkäs / Luke

Maataloustieteen Päivät ovat kotimainen luonnonvara-alan tapahtuma, jossa alaan liittyvää tutkimusta esitellään laajasti. Tapahtuma järjestetään joka toinen vuosi tammikuun alussa. Tänä vuonna luonnonvara-alan asiantuntijoilla ja toimijoilla oli jälleen oiva tilaisuus tavata toisiaan, keskustella ajankohtaisista asioista ja oppia uutta. Päivien aikana puheensorina Viikin kampuksen käytävillä kuului jatkuvasti ja yhtä vilkkaana keskustelut jatkuivat perinteisillä Zetor -ravintolan jatkoilla.

Päiville osallistui yli 500 henkilöä. Alan tutkimusta eri näkökulmista esitteleviä sessioita oli yli 30. Kuhunkin teemaan liittyi sekä suullisia esityksiä, että postereita. Päivien aikana oli mahdollisuus perehtyä mm. ruokamarkkinoiden haasteisiin, ympäristövaikutuksiin, maatalouspolitiikkaan, kilpailukykyyn, energiatehokkuuteen, biotekniikkaan, tulevaisuuden kotieläintuotantoon, ekosysteemipalveluihin, työnkäyttöön ja moneen muuhun mielenkiintoiseen aiheeseen. Päivillä puhuttiin paljon tutkimuksen käytännönläheisyydestä ja tiedon välittämisestä viljelijöille selkokielisessä sekä hyödyllisessä muodossa. Tätä ajatusta on EuroMaidossa pyritty toteuttamaan!

EuroMaito posteri MTP2018

EuroMaidolla oli Maataloustieteen Päivillä oma posteri, jolla käytiin mielenkiintoisia keskusteluja hankkeen teemoista.

Lypsykarjatutkimusta esiteltiin erityisesti sessiossa ”Rehunhyötysuhde ja jalostus”, ”Eläinten hyvinvointi, terveys ja hedelmällisyys” sekä ”Nurmisäilörehut pellolta pötsiin”. Rehuhyötysuhteen jalostamisen mallintamisessa ollaan pitkällä Luken Martin Lidauerin mukaan, mutta ongelmana on yhä yksilön syönnin mittaaminen tilalla riittävän tarkasti. Lehmäkohtaisten lantanäytteidenkin hyödyntämistä on pohdittu, mutta näköpiirissä ei ole tämän keinon laajempi käyttöönotto. Lukella tehdyssä tutkimuksessa naudan alkionhuuhtelua ollaan kehitelty tuottajalle edullisemmaksi sekä naudalle helpommaksi testaamalla kahden pistoksen superovulaatiotekniikkaa. Tulokset olivat lupaavia, mutta jatkotutkimuksia tarvitaan edelleen. Talviaikaisen jaloittelun vaikutuksista nautojen hyvinvointiin oltiin yksimielisiä. Savonialta valmistuneen agrologi Hanna-Kaisa Ruuskasen tutkimuksessa haastateltiin tuottajia mm. talvijaloitteluun liittyvistä haasteista, joita voitaisiin vähentää hyvän neuvonnan avulla. Lilli Frondelius Lukelta totesi lietteestä separoidun kuivajakeen soveltuvan hyvin lypsylehmien kuivitukseen alustavien tutkimustulosten mukaan.

Sosiaalisessa mediassa päivien suosikkiaiheiksi nousivat ilmastonmuutos, luomun tulevaisuus, nurmirehujen käyttö ja kotimainen ruoantuotanto. Erityisen paljon pöhinää aiheutti Perttu Virkajärven esitys nautakarjatalouden ympäristövaikutuksista, vertaamalla mm. lihankulutuksen ja lentämisen ympäristövaikutuksia (LINKKI ESITYKSEEN). Myös maidon hyvät ominaisuudet saivat kehuja. Ian Givens Readingin yliopistosta kertoi, että maidon juominen on vaikuttanut alentavasti aivohalvausriskiin ja parantanut verensokerin tasapainoa diabeetikoilla. Hän piti maitoa ”super food” maininnan arvoisena!

Päivien monipuoliseen ohjelmaan voi tutustua Maataloustieteen päivien sivuilta http://www.smts.fi/fi/MTP2018

Kirjoittajana Savonian Heli Wahlroos

You have no rights to post comments