6
Kuva: Maarit Hyrkäs / Luke

”Lean on asioiden tekemistä järkevämmin”, Liisa Heinonen ProAgria Etelä-Savon Menesty maidolla–hankkeesta vastaa kysymykseen, mitä lean on. Eteläsavolaiset osallistuivat Maitomanageri-hankkeen loppuseminaariin Pohjois-Pohjanmaalla ja innostuivat leanista silloin kovasti. Lean-pilotointi otettiin mukaan Menesty maidolla –hankkeen pienryhmätoimintaan. 2016 syksyllä aloitti ensimmäinen lean-pienryhmä ja uusi pienryhmä on alkamassa syksyllä 2017.

Lean-menetelmiä

Viikkopalaveri on ensimmäinen leanin menetelmä, jota harjoiteltiin pienryhmässä. Se soveltuu erityisesti tiloille, jossa on palkattuja työntekijöitä. Viikkopalaverissa sovitaan työyhteisön kesken tulevan viikon tehtävät. Kaikki tietävät, mitä on tulossa ja mitä tavoitellaan tulevalla viikolla. Yhteiset tavoitteet tehdään näkyviksi esimerkiksi KPI-mittareiden avulla (KPI = Key Performance Indicators), joita voi olla esimerkiksi päivätuotos, rehunkulutus tai vasikoiden sairastapausten lukumäärä. Työntekijät näkevät oman työnsä vaikutuksen. He ovat aktiivisia toimijoita ja sen avulla motivoituvat paremmin työhönsä. Viikkopalaverissa kerrotaan positiivisia asioita tai onnistumisia edelliseltä viikolta. Virhe on hyvä asia, koska niiden tullessa esille päästään kehittämään tekemistä paremmaksi.

ProAgria Etelä-Savon koulutuksiin otetaan seuraavaksi mukaan leanista 5S-työkalu ja arvovirtakuvaus. 5S-työkalu on tuotantoympäristön kehittämistä ja sen nimi tulee englanninkielisistä sanoista sort, straighten, shine, standardize ja sustain. Tarkoituksena on, että oikeat työvälineet löytyvät työpisteen ympärillä. Ne löytyvät silloin, kun niitä tarvitaan. Esimerkiksi lypsyasemalla tarvittavat välineet ovat käden ulottuvilla eikä siellä ole mitään ylimääräistä. 5S-työkaluun kuuluu myös se, että järjestyksen säilymistä seurataan ja järjestyksestä luodaan pysyvä toimintatapa.

Arvovirtakuvauksessa katsotaan työvaihetta ulkopuolisen silmin ja kirjataan vaiheet ylös. Tarkoituksena on parantaa tehtävän suorittamista ja vähentää vaihtelua. Miten voi esimerkiksi saada appeen mahdollisimman tasalaatuiseksi joka päivä tai vasikoiden juotossa juoman lämpötilan aina samanlaiseksi. Tärkeintä on pitää mielessä asiakkaan eli tässä tapauksessa lehmän tai vasikan tarpeet. Molempien toimenpiteiden avulla saadaan parannettua eläinten hyvinvointia sekä lisättyä tuotosta ja kasvua.

Leanin vaikutuksia

”Lean ei ole iso juttu, vaan kyse on voi olla hyvinkin pienistä asioista. Työkalut ovat oikealla paikalla, että ne ovat helposti saatavilla, kun niitä tarvitaan. Harjat on merkitty, ettei esimerkiksi lantakäytävän harjaa käytetä vahingossa ruokintapöydällä, ja portit on korjattu toimiviksi”, luettelee Liisa Heinonen. ”Vuodessa tulee työajansäästöjä paljon, jos päivässä säästää työaikaa vaikka 10 minuuttia”, hän jatkaa.

Työohjeiden avulla saadaan vaihtelua pienemmäksi työn tuloksissa. Työohjeiden tulee olla kirjallisia ja selkeitä. ”Kuvalliset ohjeet ovat parhaita”, toteaa Liisa Heinonen. ”Ihmiset hahmottavat sanottuja tai kirjoitettuja asioita eri tavalla ja esimerkiksi ulkomaisille työntekijöille on hyötyä kuvallisista ohjeista”.

ProAgria Etelä-Savon lean-pienryhmässä on opiskeltu lean-ideologiaa. ”Aivot pitää saada lean-taajuudelle”, toteaa Liisa Heinonen, ja jatkaa: ”Sitten huomaa arkielämässä kehitettävää”. Se on loputon polku, mutta kaikkea ei kannata yrittää laittaa kerralla kuntoon, vaan lisätä vähitellen uusia asioita.

Leanista saa apua ajan riittävyyteen. Tehdään oikeita asioita oikeaan aikaan. Tarkoitus on päästä tulipalojen sammuttamisesta hallittuun tekemiseen. Tilalliset ovat olleet tosi innostuneita lean-pienryhmistä. Leanissa asiat ovat sellaisia, joihin voi itse oikeasti vaikuttaa ja ne ovat helposti kiinnitettävissä käytännön tekemiseen. Niillä voi kuitenkin olla selviä taloudellisia vaikutuksia samalla kun työn tekeminen muuttuu mielekkäämmäksi.

Petri Natunen Joroisista osallistui Menesty maidolla –hankkeen lean-pienryhmään. Aluksi pienryhmässä käytiin läpi lean-johtamisoppeja. ”Ne tuntui kiinnostavalta, mutta toisaalta tuli paljon uutta asiaa jopa infoähkyksi asti”, kertoo Natunen. ProAgrian asiantuntijan tilakäynti selkeytti tilannetta, kun hänen ja työntekijöiden kanssa mietittiin yhdessä tilalle sopiva menetelmä. Viikkosuunnitelma ja valkotaulupalaveri otettiin tilalla käyttöön tämän vuoden toukokuussa. Palaverissa tilanväki ja työntekijät käyvät läpi tulevan viikon työt, kehitettävät asiat, muistilistan ja to do -listan. Tuotosseurantaraportit käydään läpi kerran kuussa eli silloin, kun uudet raportit ovat saatavilla.

Petri Natunen toteaa, että ajankäytön saa paremmin suunniteltua ja työnteko on selkeämpää, nyt kun palavereita on pidetty puolen vuoden ajan. Yrittäjillekin pyritään järjestämään 1-2 vapaapäivää viikossa. Aina se ei onnistu, mutta ainakin rutiinitöistä vapaita päiviä on järjestynyt. Henkilökunta on paremmin selvillä asioista, varsinkin kun tilalla on maitotilan töiden lisäksi urakointi. Nyt esimerkiksi eläinten siirtoja navetassa ei järjestetä samoille päiville, kun tilanväkeä on urakoimassa muualla. Kehitysehdotukset käydään koko porukalla läpi ja kaikki saavat sanoa mielipiteensä.

Blogitekstin kirjoitti Leena Savonialta

You have no rights to post comments