6
Kuva: Maarit Hyrkäs / Luke

Pohjois-Karjalassa Tulosta maidosta –hankkeen nurmiryhmät ovat määritelleet itse kokoontumisten aiheet. ”Monesti aiheet ovat olleet eri ryhmillä kuitenkin samoja”, toteaa nurmituotannon asiantuntija Kaisa Matilainen ProAgria Pohjois-Karjalasta. Nurmiryhmiä on ollut viime talvena kuusi ja tänä syksynä on alkamassa kolme. Ryhmässään on 5-10 tilaa ja kokoontumisia on viisi.

Eniten keskusteluttaneet aiheet ovat olleet nurmen siemenseokset, lannoitus, satotaso ja säilörehun laatu. Ryhmät ovat benchmarkkaustyyppisiä eli ryhmäläiset keskustelevat keskenään ja vaihtavat ajatuksia. Ohjaaja valvoo, että keskustelu pysyy asiassa ja ohjaa tarvittaessa oikeaan suuntaan. Yksi kokoontuminen on pidetty yhdellä ryhmän tiloista kesän aikana. ”Siellä on saatu parhaat keskustelut pellolla kasvustoja tutkiessa tai siilolla säilörehun laatua tai siilotyöskentelyä tarkkaillessa”, kertoo Matilainen.

Luomumaakuntana tunnetussa Pohjois-Karjalassa luonnollisesti apila on hyvin yleinen viljelykasvi nurmiseoksissa. Sitä käytetään sekä luomu- että tavanomaisen tuotannon tiloilla paljon. Valkuaisomavaraisuuden kasvattaminen on saanut kiinnostuksen heräämään uusia valkuaiskasveja kohtaan. Sinimailanen ja virna ovat herättänyt mielenkiintoa herneen ja muiden jo tunnettujen ohella.

Nurmen tiheyden lisääminen koettiin yhdeksi merkittäväksi tekijäksi satotasojen parantamisessa ja sitä kautta nurmirehun tuotantokustannusten alentamisessa (kuva 1). Siemenseoksen valinta on yksi tiheyteen vaikuttava tekijä. Ryhmässä vertailtiin eri lajien ja lajikkeiden vaikutuksia. Englannin raiheinän käytöstä seoksessa oli useammalla tilalla jo kokemuksia. Samoin uudemmat kasvit kuten rehukattara ja sikuri kiinnostivat kasvurytmin erilaisuuden takia. Tilalliset ovat käyneet keskusteluja, kuinka eri lajit ja lajikkeet toimivat eri viljelytekniikoilla ja miten säilörehun raaka-aineen laatu vaihtelee erityyppisten valintojen välillä.

nurmiW

Kuva 1. Nurmen tiheys on tärkeä seurattava satotason varmistamisessa

Nurmen uudistamistahti on ollut ryhmien agendalla. Siihen liittyen täydennyskylvön merkitystä on pohdittu ja sitä, riittäkö silloin neljän vuoden nurmikierto pitämään kasvuston tiheänä. Kokemuksia on vaihdettu myös erilaisista perustamis- ja kylvötekniikoista. Hajakylvö on alkanut saada enemmän kannatusta rivikylvöön verrattuna.

Lannoituksesta pienryhmissä on puhuttu hivenlannoitteista, lietelannan käytöstä ja väkilannoituksesta apilaseosnurmille. Apilaseosnurmien väkilannoitus on tasapainoilua, kuinka saadaan mahdollisimman hyvä sato ilman, että apila häviää kasvustosta. Hivenlannoitteet ovat nykyisin pääasiallisesti nestemäisenä levitettäviä. Ryhmässä on keskusteltu hivenlannoitteiden tarpeellisuudesta sekä kasvuston että säilörehua syövien eläinten kannalta.

Ryhmäläiset ovat saaneet uusia ideoita keskusteluista Tulosta maidosta –hankkeen tapaamisissa. Onnistumisia ja epäonnistumisia on jaettu. Ja sekin on huomattu, että asioita voi tehdä monella tavalla. Maalaji ja koneketjut vaihtelevat tilojen välillä, joten yhtä hyvää ratkaisua ei ole, vaan tietoa joutuu aina soveltamaan omalle tilalle sopivaksi.

Nurmipienryhmien osallistujat aikovat palautteen perusteella kehittää omilla tiloillaan peltojen kasvukuntoa, ottaa herneseokset käyttöön, tehdä täydennyskylvöjä ja pyrkiä satotasojen nostamiseen. Ryhmäläisiltä ovat vaihtaneet parhaita käytäntöjä täydennyskylvetyistä tiheistä nurmista, oikea-aikaisesta rehunkorjuusta, rehun säilyvyydestä ja laidunkierron toteutuksesta.

Kaisa Matilainen kertoo, että Tulosta maidosta –hankkeen nurmiryhmistä on syntynyt idea pidempiaikaisista ryhmistä. Vuosi on lyhyt aika nurmenviljelyn kehittämisessä. Samoin kokoontumisia voisi olla useampia kasvukaudella. Esimerkiksi Irlannissa pienryhmien lohkokävelyitä on seitsemän kertaa kesässä eri kasvukauden vaiheissa. Silloin näkee selvemmin eri toimenpiteiden vaikutuksia.

Tulosta maidosta –hankkeen sivut löytyvät osoitteesta: https://pohjois-karjala.proagria.fi/hankkeet/tulosta-maidosta-hanke-8881

Tekstin kirjoitti Leena Savonialta

You have no rights to post comments