6
Kuva: Maarit Hyrkäs / Luke

 

EuroDairy verkoston webinaarissa 14.6.2017 kuultiin ruotsalaisia ohjeistuksia lehmien  umpeenpanoista. Eläinlääkäri Håkan Landin kertoi ohjeistuksista, joita on kehitetty yhteistyössä lypsykarjatilojen ja tutkimuksen kanssa.

 

Ruotsissa käytetään vähän antibiootteja eläinten hoidossa. Ryhmähoitoja tai ennaltaehkäiseviä hoitoja ei normaaleissa tilanteissa sallita. Ruotsalaisten eläinlääkärien palkkaukseen ei vaikuta myytyjen lääkkeiden määrä. Lisäksi vahva eläinsuojelulaki, mm. alhainen eläintiheys ja hyvä hygienia, luovat hyvän perustan eläinten hyvälle terveydelle.

 

Lehmien maidontuotanto on lähes kaksinkertaistunut 1960-luvulta. Maitotuotos on aiempaa korkeampi heti poikimisen jälkeen samoin kuin umpeenpanovaiheessa. Nämä ovat uusien infektioiden kannalta riskialttiimpia ajanjaksoja. Lehmien tuotoksen muutos luo valtavan paineen managementille sekä utareen terveydelle. Landin korosti lypsyn huolellisen esikäsittelyn merkitystä eläimen terveydelle. Lehmää ei saisi lypsää liian usein, mutta kuitenkin vähintään kaksi kertaa päivässä. Lypsyjen välillä tulisi olla vähintään seitsemän tuntia, jottei vedinkanava ole liian pitkään auki päivän aikana.

 

Ruotsissa havaittiin 2000-luvun alussa, että korkeatuottoisia seosrehuruokinnalla olevia lehmiä oli vaikea saada umpeutettua. Perinteiset mallit umpeenpanossa eivät enää toimineet. Tuottajille aiheutui suuria kustannuksia sairastavista ja jopa kuolleista eläimistä. Oheisissa taulukoissa on esitetty ruotsalaisten laatimat yleiset ohjeistukset umpeenpanosta ja lypsystä.

 

Blogin kirjoitti yliopettaja Heli Wahlroos Savonialta

 

 

EuroDairy Webinar 14.6.2017

LRF webinar - Dry Cow Treatment of the High Producing Milking Cow

https://www.youtube.com/watch?v=nZpZtwW9a3A&feature=youtu.be

 

 

 

 

 

You have no rights to post comments