6
Kuva: Maarit Hyrkäs / Luke

Pajuharjun tila Leppävirralta on yksi EuroMaidon pilottitiloista. Tilalla on jo kymmenisen vuotta teetetty säilörehu urakoitsijalla. Yhteistyö on toiminut hyvin, sillä koko tuon ajan urakoitsija on ollut sama ASN-urakointi Leppävirralta.

Urakointipalveluun kuuluu niitto, karhotus ja säilörehumassan tuonti pellolta siilolle noukinvaunulla. Urakoitsijan lisäksi mukana on 1-2 aliurakoitsijaa, joten tilanväen ei tarvitse osallistua säilörehun tekoon pellolla. Heidän tehtäväksi jää rehun käsittely siilolla ja aumassa.

pajuharjuW

Kuva 1. Pajuharjun tilalla urakoitsija tuo rehun siilolle tai aumalle ja tilanväki huolehtii siitä eteenpäin rehun käsittelystä

Pajuharjun tilalla säilörehualaa on 60 hehtaaria. Savolaiseen tapaan peltolohkot ovat hajallaan. Kauimmaiset ovat 13 kilometrin päässä, mutta suurin osa pelloista on kuitenkin puolentoista kilometrin säteellä. Omilta pelloilta tehdyn säilörehun lisäksi tilalle ostetaan yhteistyötilalta siiloon tehtyä säilörehua 20 hehtaarin alalta. Näin säilörehua riittää 105 lehmän tarpeisiin. Nurmen uudistukseen käytettävästä herne-vehnä-seoksesta tehdään nuorkarjalle säilörehua.

Aluksi säilörehun teettäminen urakoitsijalla oli työvoimakysymys. 10 vuotta sitten ei ollut saatavilla työntekijöitä urakkatyöhön, jonka alku- ja loppumisajankohdat olivat monesta tekijästä johtuvia. Ihan tarkasti tilalla ei ole laskettu urakoitsijan tekemän säilörehun kannattavuutta itse tehtyyn verrattuna, mutta ainakaan sitä ei pysyttäisi tekemään niin tehokkailla koneilla samaan hintaan kuin nyt. Tällä hetkellä ei tilalta löydy edes sopivaa konekantaa.

Urakoitsija tekee 7-8 tilan säilörehut kesässä. Tilat ovat kuitenkin erilaisia, niin urakoitsijan ei tarvitse olla joka tilalla samaan aikaan. Pajuharjun tilalla käytetään kolmen niiton nurmiseosta, joten heillä rehunteko on yleensä ensimmäisenä. Tilarinkiin kuuluu luomutila ja naudanlihantuotantotila. Heillä rehua tehdään myöhemmin.

Pajuharjun tilanväki kiittelee urakoitsijan tekemän säilörehun laatua. Silppu on sopivan lyhyttä, joten rehusta tulee hyvälaatuista.

Tekstin kirjoitti Leena Savonialta


You have no rights to post comments