6
Kuva: Maarit Hyrkäs / Luke

EuroDairy-hankkeen kolmas yleiskokous järjestettiin heinäkuun alussa Ranskan idyllisessä Annecyn kaupungissa. Hankkeen kokoukset tuovat puolivuosittain eri alueiden tekijät yhteen ympäri Eurooppaa käymään läpi työn edistymistä ja tulevia suunnitelmia.

ED blogi kuva1

Kuva 1. EuroDairyn yleiskokous järjestettiin tällä kertaa Ranskassa.

EuroDairyn 120 pilottitilaa on rekrytoitu Irlannista Puolaan ja Portugalista Paltamoon ja samalla maidontuotannon innovaatioiden kartoitus on lähtenyt vauhdilla käyntiin. Hankkeen tavoitteena on tunnistaa ja jakaa hyviä käytäntöjä maidontuottajien kesken Euroopan laidasta laitaan. EuroDairyn vahvuus on laaja verkosto: toisella puolella Eurooppaa jo hyväksi todettu, ehkä pitkäänkin käytössä ollut ja tuttu käytäntö voi olla arvokas ja hyödyllinen toisen alueen maidontuottajille.

Totta kai myös kokonaan uusien innovaatioiden tunnistaminen, kehittäminen ja jakaminen ovat hankkeen keskiössä. Laajan verkoston vahvuuden rinnalla kulkee toki haasteitakin: ihmiset puhuvat eri kieliä eikä tiedonvaihto vielä nykyisessäkään digi- ja somemaailmassa ole yksinkertaista ja kaikkia tavoittavaa. EuroDairyssa on tunnistettu nämä kehityskohteet ja tavoitteena on edelleen tiivistää eri alueiden ja maiden välistä monisuuntaista ja -kanavaista tiedonvaihtoa. Tämä on oikeastaan yksi hankkeen tärkeimmistä tehtävistä.

 

ED blogi kuva2

Kuva 2. EuroDairyn kokouksessa pohdittiin muun muassa sitä, kuinka tietoa saisi siirrettyä tehokkaasti eri alueelta toiselle. Tässä kuvassa tutkijoita Belgiasta, Ranskasta, Hollannista ja Espanjasta.

Vaihtoehtoja tiedon ja ajatusten vaihtoon sekä innovaatioiden levittämiseen riittää. EuroDairyn työkalupakkiin kuuluvat webinaarit eli verkkoluennot, blogit, vlogit, nettisivut, lehtiset… Kaikkein tehokkaimmiksi ovat osoittautuneet viljelijöiden keskinäiset kontaktit ja tilavierailut muille alueille, jotka kuuluvat myös EuroDairyn/EuroMaidon ohjelmaan, mutta aika ja raha rajoittavat niiden määrää. Eri keinot sopivat eri ihmisille ja eri tilanteisiin, joten yritämme käyttää laajasti eri kanavia.

 

ED blogi kuva3

Kuva 3. Kaksisuuntainen tiedonvälitys on tärkeää, kun maidontuotannon hyvät käytännöt halutaan löytää ja tunnistaa nopeasti.

EuroMaidon pilottitiloilta Suomesta kartoitettavat hyvät käytännöt ovat osa innovaatioverkostoa. Viemme viestiä muualle Eurooppaan suomalaisen maidontuotannon erityispiirteistä ja vahvuuksista, kuten valkuaisruokinnasta, hyvin tuotetusta laadukkaasta säilörehusta ja antibioottien vähäisestä käytöstä sekä tarkasta valvonnasta.

Hyvien käytäntöjen kartoituksen lisäksi EuroDairy tuo EuroMaidon kanssa tietoa maidontuottajien taloudellisesta tilanteesta, eläinten hyvinvoinnista ja luonnon monimuotoisuudesta. Taloudellista tilannetta kartoitetaan EDF-formaatilla, jonka kartoitukset ovat lähteneet nyt käyntiin ympäri EuroDairya. Odotettavissa on siis ensimmäiset taloustilanteen benchmarkkaustulokset ensi kevään aikana.

EuroDairyn eläinten hyvinvointityössä on kehitetty tilatason eläinten hyvinvoinnin arviointimenetelmää, joka on huomattavasti käytännönläheisempi kuin virallinen Welfare Quality-järjestelmä. EuroMaidon pilottitiloille tehtävät WQ-arviot tukevat mainiosti järjestelmän kehittämistä: saamme tarkat tulokset pilottitilojemme eläinten hyvinvoinnin tasosta, minkä jälkeen voimme verrata menetelmää EuroDairyssa kehitettyyn työkaluun. Näemme siis suoraan kuinka käyttökelpoinen uusi työkalu on.

Ranskalaiset kollegat ovat juuri saaneet valmiiksi luonnon monimuotoisuutta arvioivan menetelmän ja EuroMaidon pilottitiloilla tehtävät kartoitukset aloitetaan syksyllä. Tarkastelu keskittyy tiluskuvioiden mosaiikin arviointiin; pellon ja muiden maastotyyppien kontaktit ja eri lohkojen ja viljelytyyppien moninaisuus lisäävät myös kasviston ja eläimistön monimuotoisuutta.

EuroDairy on nyt 3-vuotiskautensa puolivälissä ja tuottaa vauhdilla uutta tietoa maidontuotannon kehittämisen tueksi. Tarttukaa kiinni EuroDairyn ja EuroMaidon webinaareihin, keskusteluihin ja viestittäkää, mihin maidontuotannon aiheisiin pitää keskittyä! Viemme terveisiä eteenpäin myös muualle Eurooppaan.

Sari, EuroMaidon hankevetäjä

Marketta, Luken EuroDairy-koordinaattori

  • Tämä blogi keskittyi hanketekemisten ympärille, mutta seuraavassa jatkamme viljelijöiden tunnelmista alppilaitumilla ja muista Ranskan maidontuotannon kuulumisista. Pysytään kuulolla!

You have no rights to post comments