6
Kuva: Maarit Hyrkäs / Luke

Globaalit maitotuotteiden hinnat määräytyvät markkinoilla vaihdettavien tuotteiden osalta samoin kuin taloudessa yleisesti – kysynnän ja tarjonnan perusteella. Kysyntään vaikuttavia isoja juttuja ovat öljyn hinta ja siitä seuraavat valuuttakurssit, sekä kauppasopimukset ja erilaiset kriisit, jotka voivat rajoittaa kysynnän ja tarjonnan kohtaamista. Maailmanmarkkinahinnalla on merkittävä vaikutus tuottajahintaan myös Suomessa, koska halpoja ulkomaisia tuotteita tulvii kauppoihin matalasuhdanteiden aikana, samaan aikaan kun oma vientimme vaikeutuu.

IFCN World Milk Price 1

Maidon painotettu globaali hinta tuotteiden perusteella 1999-5/2017, USD/100 kg EKM. © IFCN, www.ifcndairy.org

Maailman kokonaismaidontuotanto on kasvanut joka vuosi viimeisen 20 vuoden ajan. Vuonna 2014 tuotannon kasvu oli ennätyksellisen suuri kysyntään verrattuna, josta jäivät perinnöksi 11 miljoonan maitoekvivalenttitonnin varastot jauheita, voita ja juustoja - 5 kertaa Suomen vuosituotannon verran. Purkamista on tehty hitaasti, tämän vuoden alun arvio oli 9 miljoonan tonnin paikkeilla. Kevään 2017 eräs puheenaihe – voin korkea hinta ja saatavuusongelmat esimerkiksi Ranskassa voivat ratketa kun varastointia aikanaan puretaan Yhdysvalloissa. Kiina on vähentänyt varastojaan mutta pyrkii lisäämään myös omaa tuotantoaan.

Meitä kiinnostaa toki erityisesti EU:n tuotanto, joka laski 10 kuukauden ajan kesäkuusta 2016 toukokuuhun 2017 asti, osaltaan myös vähentämistukien ansiosta. Nyt tuotanto alkaa taas pikkuhiljaa kasvaa, mutta kasvu on tahdiltaan maltillisempaa kuin edellisinä vuosina eikä aiheuta shokkeja. Toisaalta kasvu tarkoittaa sitä, ettei alitarjonnan ajamia hintapiikkejäkään pääse syntymään. Siksi tulevaisuus 2-3 vuoden aikajänteellä näyttää tasaiselta. Vain iso kasvu lisäarvotuotteiden menekissä voisi kääntää suunnan merkittävästi ylöspäin.

laakasiilot saksassa

Saksalaisen 550 lehmän tilan laakasiilo täyttyy korkeudeltaan vain puoliksi, jotta avattu rinne etenee minimimäärän 2 metriä viikossa nykyisellä tuotannolla. Hurja kapasiteetti kuitenkin paljastaa tilan tähtäimen tuotannon lisäämisessä

Luonnonvarakeskus on mukana kansainvälisessä maitomarkkinoita seuraavassa IFCN (International Farm Comparison Network) -verkostossa. Verkoston markkinaennusteet perustuvat paitsi julkisiin lähteisiin, myös tilastoissa näkymättömiin heikkoihin signaaleihin yli sadan maan maidontuotannosta. Tämä katsaus perustuu IFCN tietoihin.

Olli Niskanen  Luken tutkija

You have no rights to post comments